CSR missioon, visioon, väärtused

Palun lugege väärtuste kohta, mis meid suunavad.

Keskkond

Me oleme teadlikud meie tegevuse mõjust looduskeskkonnale. Me tahame, et see mõju oleks positiivne.

Turundus

Lähtuvalt meie ettevõtte ühiskondliku vastutuse visioonist tahame me olla oma sektoris trendiloojaks, pakkudes jätkusuutlike lahenduste kaudu lisandväärtust.

Ühiskond

Me ei tegutse muust maailmast eraldatud ühiskondlikus ruumis. Me järgime Milton Friedmani sõnu.

Töötajad

Ettevõtte ühiskondlik vastutus on dialoog. Meie soov on kaasata töötajaid mõjutama ettevõtte keskkonda, mis on nende isiklik mikromaailm.

SHE

Tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnakaitse (SHE) projekt kujutab endast tugeva ohutuskultuuri kujundamist meie töötajate ja alltöövõtjate hulgas.

Kvaliteedipoliitika

Raben Group on alates Euroopa turule saabumisest keskendunud peamiselt pakutud teenuste kvaliteedile.

Äritegevuse pidev juhtimine

Meie äriprotsesside küpsus julgustas meid ellu rakendama kõikehõlmava äritegevuse järjepidevuse juhtimise süsteemi.

Riskijuhtimissüsteem

Täheldades oma ärikeskkonna suurt muutlikkust, otsustasime ellu rakendada kõikehõlmava riskijuhtimise süsteemi.

Informatsiooni kaitsesüsteem

Infoturbesüsteemis näeb Raben Grupp tagamist, et info oleks vajalikul tasemel konfidentsiaalne, juurdepääsetav ja integreeritud.

CSR News

Tutvuge palun väärtustega, milles me juhindume ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSR) valdkonnas.

Vabatahtlik töö

Programm toetub nende meie töötajate teadmistele ja kogemustele, kes töötavad meie naabruskonna heaks.

Rikkumisest teatamine

Kui olete tunnistajaks käitumisele, mis ei vasta seadustele ning meie eetika reeglitele, siis palun teavitage meid sellest siin.

RABENITY

Kiir kontakt
Raben Eesti OÜ +372 60 70 077E-MAIL
Ajaleht
CSR Uudised