Privaatsusavaldus

Privaatsusavaldus

Printima | Lae alla PDF kujul

Raben Grupp

Käesolevate põhimõtete tähenduses on Raben Grupi ettevõteteks järgmised ettevõtted:

  1. Raben Group N.V., mille registreeritud büroo asub Madalmaades Oss; Raben Group Intellectual Properties B.V., mille registreeritud büroo asub Madalmaades Oss, ja Cougar Investments Holding B.V., mille registreeritud büroo asub Madalmaades Oss, ning
  2. mis tahes Poolas või mõnes väliriigis tegutsev ettevõte, mille suhtes Raben Group N.V., Raben Group Intellectual Properties B.V. või Cougar Investments Holding B.V. on (koos või eraldi) „valitsevat mõju omav ettevõte” Poola 29. septembri 1994. aasta raamatupidamisseaduse (Seaduste Teataja 2009, nr 152, dokument 1223) tähenduses.

Samuti on käesolevate põhimõtete tähenduses Raben Grupi ettevõteteks ettevõtted, mis  asutatakse tulevikus ning mis vastavad vähemalt ühele punktis 1 või 2 sätestatud tingimustest.  

Infoturvalisus

Raben Grup on usaldusväärne partner keskmise suurusega ja suurettevõtetele, kes on otsustanud oma logistikateenused väljast sisse osta. Vastutustundliku ettevõttena oleme me teadlikud, et infol on oma eriline väärtus ning see kujutab endast ressurssi, mis vajab asjakohast kaitset.

Alljärgnevas soovime teid teavitada sellest, milliseid andmeid teie kohta kogutakse, kui te külastate meie internetisaiti, ning millises mahus ja millistel eesmärkidel ning kuidas neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse.

Isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel juhindume me 29. augusti 1997. aasta isikuandmete kaitse seaduse (konsolideeritud tekst 17. juuni 2002. aasta seisuga, Seaduste Teataja nr 101, dokument 926, koos muudatustega) sätetest ning mis tahes muudest siduvatest õiguslikest regulatsioonidest.

Internetisaidi www.raben-group.com administraatoriks ning selle saidi kaudu kogutavate isikuandmete halduriks on Raben Management Services sp. z o.o., mille registreeritud büroo asub Robakowos (Zbożowa t 1, 62-023 Gądki).

IP-aadressid

IP-aadress koosneb neljast punktidega eraldatud arvust, millest igaühe väärtus jääb 0 ja 255 vahele (nt 123.45.67.89). Tavaliselt omistab teie internetiteenuse pakkuja teile IP-aadressi automaatselt. Selleks et meie veebisaiti oleks võimalik korrektselt kuvada, laadib meie server teie IP-aadressi alla ning salvestab selle maskeeritud kujul, mis tähendab, et talletatakse ainult kolm esimest arvu (nt 123.45.67.xxx). Olenemata sellest, kas teie IP-aadress on staatiline või dünaamiline, välistab eespool nimetatud ettevaatusabinõu konkreetse isiku tuvastamise võimaluse. Vigade analüüsi eesmärgil salvestatakse teie IP-aadress maskeeritud kujul meie võrguserveri protokollides (nn žurnaalifailides) ning statistika kogumiseks salvestatakse see Google Analytics veebianalüüsi tarkvaras.

Rahvusvaheliselt tegutseva ettevõttena tahaksime me samuti teada, millistest riikidest pärit isikud meie internetisaiti külastavad. Sel eesmärgil kasutatakse teie maskeeritud IP-aadressi geograafilise asukoha määranguks. Tänu maskeeritud IP-aadresside kasutamisele on võimatu kindlaks määrata konkreetset isikut. Lisateabe saamiseks tutvuge palun oma veebilehitsejas Help menüüvalikuga.

Veebibrauseri andmed

Samuti kogub meie võrguserver teie veebibrauseri edastatavaid andmeid ning salvestab mõned neist meie žurnaalifailides. Need andmed hõlmavad andmeid teie operatsioonisüsteemi ja kasutatava veebilehitseja kohta; kuvatava teabe nime; aega, millal te meie veebisaidile sisenesite; eelmist veebisaiti, mida te külastasite (nn "soovitaja"), ning teile edastatud andmete mahtu. Neid andmeid ei saa kasutada konkreetse isiku tuvastamiseks, sest IP-aadress on maskeeritud. Samuti talletatakse ja töödeldakse neid andmeid žurnaalifailides vigade analüüsi ja statistika kogumise otstarbel.

Küpsised

Käesolevates põhimõtetes kasutatava termini "küpsised" all mõistetakse küpsisefaile ja muid sarnaseid vahendeid, mida on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/136/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side direktiiv) ning 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsioonisaduse artiklis 173 (Seaduste Teataja nr 171, dokument 1800, koos muudatustega).

Küpsis on väike fail, mis sisaldab arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kohta salvestatud andmeid, mida kasutatakse internetisaitidele ligipääsuks. Tavaliselt sisaldavad küpsised saidi nime, kust nad pärinevad, küpsise arvutiseadmes säilitamise kestust ja küpsise unikaalset numbrit.

Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

  • veebisaidi kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ning internetilehekülgede kasutamise optimeerimine;
  • kuvatava sisu isiklikustamine teenuse konkreetse kasutaja jaoks;
  • statistika kogumine selle kohta, kuidas kasutajad internetiteenuseid kasutavad, mis võimaldab nende struktuuri ja sisu edaspidi parendada;
  • kasutaja lehitsemissessiooni alalhoidmine (pärast sisselogimist), mis võimaldab vältida vajadust ennast teenuse igal alamleheküljel uuesti sisse logida;
  • internetisaidi konkreetsele kasutajale suunatud reklaami- ja turunduspakkumiste optimeerimine.

Küpsiste liigid

Küpsiseid on kolme peamist liiki: "sessiooniküpsised, "püsiküpsised" ja "kolmanda osapoole küpsised".

Sessiooniküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis seni, kuni kasutaja logib saidilt välja, lahkub leheküljelt või sulgeb veebilehitseja, ning mida kasutatakse pakkumaks teenuseid, mis nõuavad, et need teataval veebisaidil kinnitataks.

Püsiküpsised salvestatakse arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefonisse ajaks, mis on kindlaks määratud küpsise parameetritega, või seniks, kuni kasutaja need kustutab, ning mida kasutatakse kasutaja poolt valitud seadete meeldejätmiseks ja liidese personaliseerimiseks.

Kolmanda osapoole küpsised võimaldavad koguda teavet selle kohta, kuidas internetilehekülgi kasutatakse, ning neid kasutatakse sellise reklaamsisu edastamiseks kasutajatele, mis on konkreetse kasutaja huvidest lähtuvalt optimaalselt kohandatud.

Küpsised versus isikuandmed

Küpsiste kaudu kogutavad isikuandmed on kodeeritud, vältimaks seda, et soovimatud ja volitamata isikud neile ligi pääseksid. Neid kogutakse ainuüksi selleks, et täita kasutaja huvides teatavaid ülesandeid.

Küpsiste muutmine/kustutamine/väljalülitamine

Käesolevaga teavitab Raben Grupp teid sellest, et enamikus veebilehitsejates on olemas seaded, mis võimaldavad küpsiste salvestamist vaikimisi lubada. Juhul kui te ei ole sellega nõus, et teie tegevust internetisaidil jälgitakse, võite küpsiste kasutamise oma veebilehitsejas igal ajal välja lülitada. Veelgi enam: teil on õigus ja võimalus valida oma veebilehitsejas koguni sellised seaded, mis blokeerivad küpsiseteenused automaatselt.

Meie internetisaiti saab küll väljalülitatud küpsistega kasutada, kuid mõningatel juhtudel võib lehitsemise ajal esineda teatavaid funktsionaalsuse piiranguid.

Täpsemat teavet küpsiste toetamise võimaluste ja meetodite kohta leiate internetibrauserite "seadete" menüüvalikutest.

Google Analytics

Kasutaja käitumise analüüsimiseks kasutame me Google Analyticsit ‒ Google Inc'i (Google) veebianalüüsi- ja raportite koostamise tarkvara. Samas oleme me palunud Google'il enne analüüsimist, kuidas kasutaja veebis käitub, teie IP-aadress anonüümseks muuta. Samuti oleme lisanud Google Analyticsi programmikoodi teatavad read.

Google Analytics kasutab analüüsimiseks, kuidas te veebisaiti kasutate, teie arvutisse salvestatavaid küpsiseid. Google Analyticsi kasutatavad küpsised võivad olla sessiooni- või püsifailid, kuid mis sellest hoolimata aeguvad tavaliselt hiljemalt kahe aasta pärast. Küpsiste abil kogutud teave selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, saadetakse tavaliselt USAsse Google'i serveritesse ning neid säilitatakse seal.

Kuivõrd me oleme palunud muuta IP-aadressid anonüümseks, kärbitakse teie IP-aadressi nii, et see vastab ELi liikmesriikidele või muudele Euroopa Majanduspiirkonna riikidele, enne kui see saadetakse USAsse Google'i serveritesse. Teie terviklik IP-aadress võidakse saata USAsse Google'i serveritesse ja seda võidakse lühendada seal ainult mõningatel erandlikel asjaoludel, mida meie ei saa juhtida. Meie palvel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata, kuidas meie veebisaiti kasutatakse, koostada saidil toimuva tegevuse kohta raporteid ning osutada meile muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seonduvaid teenuseid. Teie IP-aadress, mille teie veebibrauser Google Analyticsile edastab, ei ole mitte mingil moel seotud muude Google'i andmetega.

Siinkohal juhime teie tähelepanu sellele, et te saate seda vältida, et Google (Google'i) küpsistes teie veebisaidikasutust puudutavat teavet (sealhulgas teie IP-aadressi) salvestab ja töötleb, kui laadite alla ja paigaldate spetsiaalse veebilehitseja pistikrakenduse, mis on kättesaadav veebilehelt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Internetipõhised taotlused ja vormid

Meie internetisait pakub mitmesuguseid võimalusi meiega ühenduse võtmiseks. Lisaks ühenduse võtmise vormidele kasutame me ka taotlusevorme, mis puudutavad tööpakkumisi meie ettevõttes ja koostööd meiega, ning teabevorme ja tellimusi meie uudiskirjale. Nimetatud vormide kasutamisel on tavaliselt nõutav, et te peate esitama oma isikuandmed. Teavet, mida te esitate internetipõhiste vormide kaudu, kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainuüksi teie päringu käsitlemiseks ja selle raames ning seda kasutatakse ainult pärast seda, kui olete andnud selleks oma sõnaselge nõusoleku.

Uudiskiri

Kui olete nõustunud saama oma e-postkasti meie uudiskirja, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kustutades ennast tellijate nimekirjast. Selleks et ennast meie uudiskirja tellijate hulgast kustutada, tuleb teil klõpsata linki "Loobun tellimusest" ("Sign me out"), mis on olemas igas meie uudiskirja väljaandes.

Suhtlusvõrgustike pistikprogrammide kasutamine

Me kasutame oma internetisaidil www.raben-group.com suhtlusvõrgustiku Facebook pistikprogramme ("pistikud"), mis kuuluvad ettevõttele Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Need pistikud on märgistatud Facebooki logoga ning kirjega "Facebooki suhtlusvõrgustiku pistik" ("Facebook Social Plug-in"). Meie Facebooki pistikute ja nende kujutiste loeteluga saate tutvuda siin: developers.facebook.com/plugins. Kui avate mõne meie lehekülje, mis sisaldab pistikut, võtab teie veebilehitseja automaatselt ühendust Facebooki serveritega. Samal ajal saadetakse isikuandmed Facebookile (praegu on nendeks andmeteks IP-aadress, kuupäev ja kellaaeg, kuvatav veebisait / kuvatava URL-i nimi ning küpsise ID). USA Meile teadaolevatel andmetel toimub selle teabe töötlemine USAs. Facebook võib ühendada need andmed muu teabega, mis tal teie isiku kohta olemas on. Internetisaidi administraatorina ei ole meil mitte mingit teavet täpse protsessi kohta, kuidas Facebook teie andmeid töötleb. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Facebook teie isikuandmeid töötleb, tutvuge palun Facebooki isikuandmete töötlemise põhimõtetega aadressil http://www.facebook.com/about/privacy/.

Google +1 nupp

Tänu Google +1 nupule saavad kliendid Google'ilt ja tema partneritelt isiklikustatud teavet. Google salvestab kliendi poolt määratletud teabe +1 sisuna, ning samuti teabe veebisaidi kohta, mida klient +1 nuppu kasutades külastab. +1 teave võidakse kuvada koos kliendiprofiili nimega ja kliendi pildiga Google'i teenustes: näiteks otsingutulemustes ja Google'i profiilis ning muudes võrgukohtades ja internetikuulutustes.

Google salvestab +1 tegevuste kohta teavet, et Google'i teenuseid täiustada. Selleks et kasutada Google +1 nuppu, peab kliendil olemas olema üleilmselt nähtav, avalik Google'i profiil, mis kätkeb endas vähemalt selle profiili jaoks valitud nime. Seda nime kasutavad kõik Google'i teenused. Mõningatel juhtudel võib see nimi asendada mõnd teist nime, mida kasutatakse sisu ühiskasutamiseks Google'i konto kaudu. Kasutajad, kes teavad teatava inimese elektronpostiaadressi või omavad muud inimese tuvastamist võimaldavat teavet, võivad saada teavet konkreetse Google'i profiili taga oleva inimese identiteedi kohta.

Lisaks eespool loetletud eesmärkidele kasutatakse kliendi poolt kättesaadavaks tehtud teavet vastavalt Google'i siduvatele privaatsuspõhimõtetele. Google avaldab kasutajate +1 tegevuste üldise statistika ning edastab selle teistele kasutajatele ja partneritele, nagu kirjastajad, reklaamiandjad või seonduvate internetisaitide käitajad. Lisateavet Google +1 kohta leiate aadressilt: http://www.google.com/+/policy/content.html.

Twitteri funktsioon

Internetisait www.raben-group.com on ühendatud Twitteri teenuse funktsioonidega. Neid funktsioone pakub Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Ameerika Ühendriigid. Twitteri ja Re-Tweet funktsiooni kasutamise tulemusena on külastatavad saidid ühendatud teie Twitteri kontoga  ning sel moel on need kättesaadavad ka teistele kasutajatele. Samal ajal saadetakse teave Twitteri teenusele.

Juhime teie tähelepanu sellele, et internetisaidi www.raben-group.com käitajal Raben Management Services sp. z o.o. puudub teave selle kohta, milline on selle teabe sisu, mida Twitterile edastatakse ja kuidas Twitter seda kasutab. Põhjalikku teavet sel teemal leiate Twitteri privaatsuspõhimõtetest, mis on kättesaadavad aadressil http://twitter.com/privacy. Twitteri andmekaitseseadeid saab muuta konto seadete alt siit: http://twitter.com/account/settings.

Fotod

Internetisaidil esitatud fotod ja ikoonid on Raben Grupi omand või pärinevad sellistest fotopankadest nagu  Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image või http://www.sxc.hu või on ostetud mõnelt agentuurilt kui saidi sisu. Põhjalikumat teavet selle kohta leiate siit. Mõned ikoonid, mis kodulehel kasutatud, on aadressilt modernuiicons.com - Autor: Austin Andrews (http://templarian.com/)

Lisateave e-kirjavahetuse kohta

Juhuks, kui soovite saata meile e-kirja, juhime teie tähelepanu sellele, et interneti teel saadetavad krüpteerimata e-postisõnumid ei ole kolmandate osapoolte juurdepääsu eest piisavalt hästi kaitstud.

Juhul kui teil on meie infoturvalisuse avalduse või Raben Grupi kohta lisaküsimusi, võtke palun meiega ühendust telefoni või e-kirja teel.

Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k/Poznania

tel.:+48 (61) 898 88 00
fax: +48 (61) 898 88 01
E-post: HeadOffice.Info@raben-group.com