Juhtiv logistikateenuse pakkuja

Printima | Lae alla PDF kujul

Lead Logistics teenused on uus mõõde logistikas. Raben Grupp võtab endale ülesande integreerida kõik kliendi tarneahelasse kätketud logistikaga seotud tegevused alates toorainete transportimisest kuni toodete lõpliku kohaletoimetamiseni lõpptarbijale. Sel moel saab Raben Grupist koostööpartner, kes ühendab kliendi jaoks kõikehõlmava kohaletoimetamisvõrgustiku loomiseks nii enda kui teiste organisatsioonide võimekused, oskusteabe ja ressursid.

Raben Grupp teeb eraldiseisvate tarneahelas osalejatega koostööd ning töötab kaasaegsetele IT-tehnoloogiatele tuginedes välja kõikehõlmavad logistikalahendused.

Kuidas see praktikas välja näeb?
- Me töötame välja kõikehõlmava tarneahela, määrame kindlaks selle eraldiseisvate osaliste vahelised suhted ning loome meetodi tehingute juhtimiseks kogu selle protsessi raames.
-  Me kujundame välja kogenud meeskonna, kelle ülesandeks on logistikaprotsesside juhtimine selle üksiketappides ning mis koosneb inimestest, kes tegelevad protsesside pideva optimeerimisega.
- Me toetame kõiki tegevusi, võimaldades ja integreerides kogu vajaliku IT-infrastruktuuri; me pakume lahendusi nii saadetiste teekonna jälgimiseks kui ka tõhusaks suhtlemiseks ja teabevoo juhtimiseks.
- Me pakume omaenda transpordiühenduste ja laomajanduse võrgustikku.
- Kõike eespool loetletut täiendavad sellised lisateenused nagu kaaspakendamine ja kaastootmine.

Eelised, mis kaasnevad Raben Grupi valimisega oma Lead Logistics teenuste osutajaks

- Logistika konsulteerimis projektid
- Tegevuste professionaalne juhtimine kogu kõikehõlmava tarneahela ulatuses, mis võimaldab kõigi etappide tegevusi tõhustada ning kulusid optimeerida.
- Tänu kõigi kliendi logistikaprotsesside kõikehõlmavale juhtimisele on võimalik saadetiste kohaletoimetamiseks kuluvat aega lühendada.
- Kiire ja läbipaistev teabevoog, mis võimaldab kohest reageerimist muutuvatele turutingimustele ja kriitilistele olukordadele.
- Kõigiks tarneahelas sisalduvateks tegevusteks vajalike ressursside optimeerimine ning keskkonnamõjude miinimumini viimine.

Kiir kontakt
Raben Eesti OÜ +372 60 70 077E-MAIL
Asukohad
Võtke ühendust
Ajaleht