Raben logo
csm_BCM_c7313a4854.jpg your-partner-in-logistics

Ettevõtte riskijuhtimine

Ohutus on meie DNAs

comprehensive_process_management_icon.svg

Perioodilised aruanded

daily_conections_copy_icon.svg

Tegevusvõimekuse tagamine

dedicated_customer_services_icon.svg

Läbipaistev informatsioon kliendile

flexibility_with_variable_volumes_icon.svg

Läbipaistvad ja kiired tegutsemisjuhised kriisiolukorras

  • comprehensive_process_management_icon.svg

    Perioodilised aruanded

Item 1 of 4
csm_Raben_BCM_Risk-min_7842b882b7.jpg

Riskijuhtimine ja jätkusuutlik operatiivjuhtimine

Vaatamata tegevusvaldkonnale on iga organisatsioon ohustatud riskisündmustest, mis võivad viia kahjumini või isegi tegevuse lõpetamiseni. Samuti võib mistahes ettevõte sattuda kriisi, mille põhjustajaks on erinevad organisatsiooni-sisesed (töötajad, tegevusprotsessid) või –välised faktorid (varustajad, kliendid, konkurendid, juhuslikud sündmused).
 

Oleme nendeks olukordadeks valmis, uskudes tugevalt järgnevasse motosse: looda parimat, kuid valmistu hullemaks.

csm_Raben_Risk_hands-min_75ee4789f0.jpg

Ettevõtte riskijuhtimine

Rakendame täielikku ettevõtte riskijuhtimise süsteemi, mille peamisteks eesmärkideks on:

  • inimelu ja tervise kaitse;
  • Raben Grupi vara ja tegevusvõimekuse kaitse;
  • kõikide huvigruppide huvide kaitse (nt. meie kliendid);
  • ettevõtte maine kaitse.

Osana ettevõtte riskijuhtimise süsteemist oleme välja arendanud riskide ja võimaluste tuvastamise ja hindamise metoodika, määratlenud teatud sündmuste esinemise võimalikud tulemused ja tõenäosuse kogu Grupi ja erinevate ettevõtete tasandil. Tegeleme pidevalt riskide määratlemise, kirjeldamise ja hindamisega ning samuti riskikontrolli mehhanismide rakendamisega. Tagame süsteemi korrektse töötamise seda pidevat üle vaadates.

csm_Raben_Business_Contuinuity_Management-min_9b30a114d3.jpg

Tegevusvõimekuse juhtimine

Riskijuhtimise protsessi muudab terviklikuks ettevõtte tegevusvõimekuse juhtimise süsteem. See on välja arendatud selleks, et tagada organisatsiooni toimimine ning efektiivne klienditeenindus ka mistahes häirete korral.


Oleme loonud ja rakendame a grupipoliitikat, mille osaks on detailsed plaanid ja vastutused süsteemi üksikelementide osas. Hädaolukorra plaane testitakse regulaarselt, vähemalt kord aastas, võimaldades meil veelgi süsteemi parendada. Protsessi tõhusa toimimise tagamiseks on kogu sellega seonduv dokumentatsioon integreeritud juhtimissüsteemidesse, mida regulaarselt hinnatakse ja auditeeritakse. 


Teeme kõik endast oleneva, et juhuslikud sündmused ja välisfaktorid ei mõjutaks meie teenuseid.