Raben logo
csm_chemical_notxt_d742a79e50.jpg your-partner-in-logistics

Keemiatooted

Teie tooted on meie lähedal

Modern infrastructure

Kaasaegsed laopinnad

Own groupage network

Kliendikesksed transpordivõrgustikud ja terminalid

Modern IT systems

Kaasaegsed IT-süsteemid

Dedicated team for ADR transport

Pühendunud ohtlike veoste meeskond

Controlled temperature throughout the entire supply chain from 2 to 6 and 0 to 2

Transport kontrollitud temperatuuril

  • Modern infrastructure

    Kaasaegsed laopinnad

Item 1 of 5
Keemiatoodete logistika

Keemiatoodete transport nõuab erilist tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust, seetõttu suhtume teiega koostöös teie ettevõtte jaoks jätkusuutlikke ja turvaliste tarneahelate loomisesse suurima hoolikuse ja vastutustundega. Olles nii logistikaeksperdid kui tarbijad, mõistame täielikult teie vajadusi ja ohutusnõudeid, millega tuleb nende eriliste toodete vedudel arvestada.

Pakume mitmeid erilahendusi, ennekõike:

  • pühendunud spetsialistide meeskonda,
  • professionaalseid, koolitatud sõidukijuhte ning eriveokeid,
  • abi ohtlike kaupade vedude andmete kogumisel aastaaruannetesse.
Ohtlike kaupade transport

Ohtlike kaupade ladustamine

Suur osa keemiatoodetest on klassifitseeritud kui ohtlikud kaubad. Meil on selliste kaupade käitlemisel suured kogemused. Juba mitmeid aastaid on meil kasutusel ladustamise võtted ohtlike kaupade eraldamiseks ning oleme oma laod viinud vastavusse keemiatoodete ladustamise nõuetega vastavalt FM Global ja NFPA standarditele. Sealhulgas on meil teatud kaupadele eraldatud eripinnad ning meil on ka olemas spetsiaalselt projekteeritud laealune ja riiulitevaheline sprinklersüsteem/. Teame, milliseid tooteid võib üksteise kõrvale paigutada vältimaks ohte keskkonnale.

Kergestisüttivate vedelike ladustamisel on meil kasutusel kaasaegsed vahtkustutussüsteemid. Kui leegid peaksid tekkima, täituvad need ruumid silmapilkselt kustutusvahuga.

Ohtlike kaupade transport

Osa transpordiprotsessist on dokumentatsiooni ettevalmistamine vastavalt ohtlike kaupade vedude nõuetele. Kasutame ka eriveokeid. Pöörame erilist tähelepanu kaupade paigutusele haagistel ning kinnitame alused eriti kindlalt.

Puude istutamine

Jätkusuutlikud lahendused keemiatööstusele

Tänapäeval püüdlevad mitmed ettevõtted jätkusuutliku tootmise poole. Logistikaoperaatorina toetame teie keskkonnasäästlikkuse alaseid pingutusi, pakkudes jätkusuutlikku tarneahelat.
Mõõdame regulaarselt CO2 heiteid ning asendame süstemaatiliselt vanu sõidukeid uutega, mis vastavad uusimatele kasvuhoonegaaside emissiooni nõuetele ning oleme rakendanud mitmeid keskkonnasõbralikke lahendusi loodusressursside säästmiseks. Keskkonnamõjude tasakaalustamiseks organiseerime ka puude istutamise üritusi. Lisainfot meie pingutustest vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas leiad siit: www.csr.raben-group.com