Raben logo
csm_Raben_SHE_banner_min_165c25d312.jpg your-partner-in-logistics

Ohutuskultuur

Tööohutuse, töötervishoiu ja

keskkonnakaitse programm

Служител на Raben

SHE Ohutuskultuur

Raben Grupi jaoks on elu ja tervis tähtsaimad väärtused. Seepärast on organisatsiooni turvalisuse tagamine meie igapäevane praktika, mida rakendame igas protsessis ja mistahes asukohas.

  • Rakendame käitumisjuhtimise programmi, kuna oleme teadlikud, et õnnetusi põhjustab inimeste ohtlik käitumine.
  • Organisatsiooni juhtivtöötajad osalevad ohutusprogrammi SHE tegevustes, motiveerivad töötajaid, seavad eeskujusid ning osalevad aktiivselt ohutusprogrammi arendamises.  
  • Ohutusprogrammi osaks on pidev teadlikkuse tõstmine riskidest ja ennetavatest meetmetest kõikide inimeste hulgas, kes on seotud Rabeni protsessidega.
  • Jagame teadmisi organisatsiooni sees ja väljaspool organisatsiooni.
Meie reeglid ohutu elu jaoks

OHUTUSE_KULDREEGLID_RABEN_GROUPIS.pdf

Lae alla
Meie reeglid ohutu elu jaoks
Item 1 of 1
csm_Raben_koniczyna_65305c7dec.jpg

Keskkonnaohutus


Keskkond on meile väga tähtis. Teeme kõik, mis meie võimuses, et meie tegevuse mõju keskkonnale oleks positiivne. Säästame looduslikke ressursse ning mõõdame, raporteerime ja vähendame kasvuhoonegaaside emissioone. Töötame tuleviku nimel, et jätta tulevastele generatsioonidele parim versioon meie planeedist.

  • Julgustame kõiki käituma keskkonnateadlikult,
  • Säästame ressursse - kasutame paberivabu lahendusi ning e-arveid,
  • Meil on sertifitseeritud tööriistad keskkonnamõjude mõõtmiseks, näiteks kasutame CO2 kalkulaatorit, mis tagab usaldusväärsed tulemused kasvuhoonegaaside emissioonide mõõtmisel. Planeerime põhjalikult nende vähendamist, 
  • Investeetime autopargi kaasajastamisse, ning teeme ka mitmeid teisi tegevusi.