Raben logo
csm_non-food_notxt_b2ec2eb19a.jpg your-partner-in-logistics

Kiiresti liikuvad tööstuskaubad

Teie tooted on meie lähedal

Modern infrastructure

Kaasaegsed laopinnad

Own groupage network

Spetsialiseeritud transpordivõrgustik

Modern IT systems

Kaasaegsed IT-süsteemid

Dedicated customer services

Teie toodetele pühendunud eksperdid

Separate network and team for ADR transport

Erimeeskond ja -sõidukid ohtlike veoste (ADR) transpordiks

  • Modern infrastructure

    Kaasaegsed laopinnad

Item 1 of 5
Kaupade transport

Kiiresti liikuvad (FMCG) tööstuskaubad on meie igapäevaelu osa. Meie kui tarbijate jaoks on keeruline kujutleda maailma ilma nendeta. Meie töö logistikas on luua tööstuskaupade sektorile jätkusuutlikke tarneahelaid. Tunneme neid tooteid hästi – teame, kuidas neid ladustada, säilitada vedada nii, et need jõuaksid tarbijateni ohutult ja õigeaegselt.

Pakume oma äripartneritele:

  • hooajalisuseks valmis olevat sõidukiparki ja personali,
  • kindlaid mahalaadimise ajavahemikke lõppostjate juures,
  • sõidukeid ja terminale, mis on sobilikud erinevate kaupade, sh. ohtlike kaupade (ADR) käitlemiseks,
  • erivarustust meie ladudes kauba käitlemiseks ning kliendikeskseid lahendusi kodumasinate ladustamiseks meie laopindadel.


Meil on olemas järgnevad kvaliteedisertifikaadid: ISO, SMETA, OHSAS, SQAS.

Logistika

Jätkusuutlikud lahendused tööstuskaupade sektorile

Tänapäeval püüdlevad mitmed ettevõtted jätkusuutliku tootmise poole. Logistikaoperaatorina toetame teie keskkonnasäästlikkuse alaseid pingutusi pakkudes jätkusuutlikku tarneahelat.
Mõõdame regulaarselt CO2 heiteid ning asendame süstemaatiliselt vanu sõidukeid uutega, mis vastavad uusimatele kasvuhoonegaaside emissiooni nõuetele ning oleme rakendanud mitmeid keskkonnasõbralikke lahendusi loodusressursside säästmiseks. Keskkonnamõjude tasakaalustamiseks organiseerime ka puude istutamise üritusi. Lisainfot meie pingutustest vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas leiad siit: www.csr.raben-group.com