Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_0d447be80c.jpg your-partner-in-logistics

Sotsiaalne vastutus

Teekond vastutuseni

Logistikalahendused

Raben Grupi missioon on juhtida jätkusuutlikkusel põhinevat äri

Negatiivse keskkonnamõju vähendamine, ettevõttesisesed suhted, vastutustundlik hanketegevus ning jätkuv koostöö meie kõikide huvigruppidega on meile sama oluline kui majandustulemused ja laienemine uutele turgudele.  Usume, et iga meie veokite poolt läbitud kilomeeter toob meid lähemale paremale, jätkusuutlikumale tulevikule.

Et meie ambitsioone edukalt juhtida, on, Raben Grupp vastu võtnud Jätkusuutlikkuse strateegia aastateks 2021-2025.

Üks eesootava kümnendi suurimaid globaalseid riske on kliima soojenemine. Ühe transpordi- ja logistikasektori liidrina oleme pühendunud kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisele. Teadusele tuginedes oleme seadnud ambitsioonikad emissioonide vähendamise eesmärgid, mis on kooskõlas Pariisi leppe eesmärkidega  (hoida kliima soojenemine alla 2 kraadi Celsiust), mis on heaks kiidetud Science Based Targets’i (SBTi) ekspertide poolt. Raben Grupi lähiajalised eesmärgid on vähendada skoop 1 ja skoop 2 emissioone 2030. aastaks 38.7% võrra (võrreldes emissioonidega 2020. aastal). Lisaks on Raben Grupp pühendunud Pariisi leppe eesmärkide saavutamisele – 2026. aastaks püütakse vähendada veoautode emissioone, mis moodustavad 77% skoop 3 emissioonidest, ning seada emissioonide vähendamise eesmärgid, mis on kooskõlas teaduslike andmetega.

Raben Grupi jätkusuutlikkuse strateegia

Meie strateegia rajaneb kolmel põhisambal ja üheksal strateegilisel alapunktil, mille osas oleme määratlenud strateegilised eesmärgid ja indikaatorid, et toime tulla globaalsete väljakutsetega, mis on määratud ÜRO ülemaailmsetes säästva arengu eesmärkides.

  • Meie eesmärgiks on jätkusuutlike lahenduste kasutamine ning transpordi- ja logistikasektoris liidriks  ja trendiloojaks olemine
  • Soovime, et meie brändi tunnustaks sotsiaalselt vastutustundlikuna nii meie töötajad, kliendid kui kohalikud kogokonnad
  • Soovime käituda keskkonnasõbralikult kõikides ettevõtet puudutavates valdkondades
mesh
csm_ecovadis_margin__002__56c2be3586.jpg

Oleme väga uhked selle üle, et saime EcoVadis 2023 aunindade jagamisel hõbeda!

Kuulume nende 25% ettevõtete hulka maailmas, kes on suutnud mitte-finantsilised (ESG) tegurid integreerida oma strateegiatesse ja tegevustesse. Oleme rõõmsad, et oleme oma tulemusi parandanud selle hindamise kõikides valdkondades - keskkond, töökoht, inimõigused, eetika ja vastutustundlik tarneahel.

EcoVadis on üks maailma hinnatumaid korporatiivse jätkusuutlikkuse kvaliteedimärgiseid.

Vaata meie jätkusuutlikkuse raportit

Soovid rohkem infot? 

Vaata meie jätkusuutlikkuse raportit

KLIKI SIIA

 

Kas oled märganud ebaseaduslikku tegevust, või meie eetikakoodeksi rikkumist või mõnd olukorda, mis ei tohiks juhtuda?

Anna meile sellest teada -
anonüümselt, kui soovid.


Whistleblowing

mesh