Raben logo
csm_Raben_CSR_1_banner_min_30b14c9b12.jpg your-partner-in-logistics

Sotsiaalne vastutus

Teekond vastutuseni

csm_Bremen__2_-min_baa9e4ed7e.jpg

Vastutustundliku ettevõttena hoolime eetikast kogu väärtusahela vältel, luues aususel, läbipaistvusel ja vastastikkusel austusel põhinevat ärikultuuri. Meie tegevuse alustalaks on aus mäng – universaalne põhimõte, mis töötab ka väljaspool spordimaailma.

Usume, et aususel põhinevad suhted aitavad luua paremat homset. Soovime, et iga meie veokite poolt läbitud kilomeeter viiks meid lähemale paremale homsele ja sotsiaalsele õitsengule. Just seepärast astume igal aastal oma partneritega dialoogi, investeerime pidevalt tõhusatesse ja keskkonnasõbralikesse transpordilahendustesse, istutame puid CO2-neutraalsuse saavutamiseks ning annetame tuhandeid kaubaaluseid toidupankadele.

csm_Raben_medium_truck_road_transport_heart_1-min_5e19cb0008.jpg

Meie sotsiaalse vastutuse tegevuste hulka kuuluvad:

  • tervise ja ohutuse tagamine
  • partnerlus, dialoog, haridustegevused ja koostöö meie partneritega
  • heade töötingimuste tagamine ja parimate töötajate hoidmine
  • mistahes negatiivsete keskkonnamõjude tagajärgede vähendamine
  • transpordi- ja logistikateenuste kvaliteedi ja rolli propageerimine 

Meid kannustab tulevaste generatsioonide heaolu, mistõttu seame endale ambitsioonikaid eesmärke ning liigume kindlalt nende täitmise poole. Usume, et see aitab meil aktiivselt toetada ÜRO jätkusuutlikkuse arengueesmärkide saavutamist, milleks on ennekõike vastutustundlik tootmine ja tarbimine, majanduskasv ja inimväärne töö käsikäes kliimategevustega. Teame, et vastutustundlik transport on vajalik.

csm_SUS_REPORT_c7c9dfef52.jpg

Soovid selle kohta rohkem infot?
Loe meie sotsiaalraportit.


Kliki siin.

Kas oled märganud ebaseaduslikku tegevust, või meie eetikakoodeksi rikkumist või mõnd olukorda, mis ei tohiks juhtuda?

Anna meile sellest teada -
anonüümselt, kui soovid.


Whistleblowing

mesh