Raben logo
csm_IKEA_Volvo_Raben_electric_9e6342cf04.jpg

IKEA, Volvo Trucks ja Raben Grupp ühendavad Poolas jõud, et kiirendada nullemissioonini jõudmist transpordisektoris

2022.09.15
IKEA Industry, Volvo Trucks ja Raben Grupp on alla kirjutanud koostööleppe, mis puudutab nullemissiooniga raskeveokite transporti Poolas. IKEA hakkab sisetranspordiks ja kahe IKEA Industry tootmishoone vaheliseks transpordiks Poolas kasutama uusi Volvo elektrilisi veokeid, mida haldab Raben Grupp. Pilootprojektist saadud teadmisi kasutatakse transporditegevuse elektrifitseerimiseks suuremas transpordivõrgus.

IKEA on suur transporditarbija – aastas saadavad nad teele üle 2 miljoni saadetise. IKEA strateegilise kliimaeesmärgi saavutamisel, milleks on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone -70% võrra saadetise kohta, on raskeveokite elektrifitseerimine kriitilise tähtsusega. Transpordi elektrifitseerimine on üks lahendustest, mis tegeleb kliimamuutuste peapõhjustega.

Nüüd on IKEA Industry, Volvo Trucks ja Raben Grupp ühendanud Poolas jõud, et võtta kasutusele null-emissiooniga Volvo FM elektrilised veokid. Veokite ülesandeks on tagada kaubaveod kahe IKEA Industry tootmishoone vahel, mis asetsevad teineteisest 14 km kaugusel  Zbąszynekis ja Babimostis Lääne-Poolas. 

Veokeid laetakse IKEA Industry tootmishoonetes, ja selleks kasutatakse välise allika rohelist elektrit. Esimene elektriauto alustab tööd sügisel ning plaan on pilootprojektist õpitu põhjal sõidukiparki laiendada.

"Meil on rõõm teatada, et selle koostöö eesmärgiks on kiirendada üleminekut keskkonnasäästvamale maanteetranspordile. See projekt võimaldab meil uurida elektritranspordi väljakutseid ja võimalusi meie sõidukipargis ning selle seoseid suurema transpordivõrgustikuga," sõnas Małgorzata Dobies-Turulska, IKEA Industry Zbąszyneki filiaali tegevdirektor.

"Raben Grupi jaoks on projekt esimene samm sõidukipargi emissioonide vähendamisel ning ambitsioonikate, algatuse Science Based Targets (SBTi) ekspertide poolt heaks kiidetud CO2 vähendamise plaanide elluviimisel. See on ka oluline projekt täiskoormavedude transpordiprotsessis. Oleme üks esimesi logistikaettevõtteid Euroopas, kes on võtnud vastu ambitsioonika väljakutse sõita elektrilise veoautoga, mis veab 24-tonnist treilerit,” ütles Piotr Banasiak, Raben Transpordi tegevdirektor, lisades: ” Elektrifitseeritud raskeveokite ajastu algab täna.”

“Oleme põnevil, et saame koos IKEA ja Raben Grupiga liikuda loodussäästvama transpordi suunas. IKEAl ja Rabenil on ambitsioonikad kliimaeesmärgid, just nagu Volvol. See projekti annab meile väärtuslikku infot ja loob suurepärase aluse koostööks tulevikus”, sõnas Robert Grozdanovski, Volvo Trucks’i Kesk- ja Ida-Euroopa  juhtiv asepresident.