Raben logo
csm_SBTi_KV-_CO2_media_www_c4ede43a19.jpg

Raben liitub ettevõtetega, kelle süsinikuheitme eesmärgid on teaduslikult kinnitatud

2022.09.08
Raben Grupp on liitunud rahvusvahelise algatusega “Teaduspõhised eesmärgid” (Science Based Target Initiative - “SBTi”) ning seadnud lähiajaks eesmärgid süsinikuheidete vähendamise osas. Eesmärgid leidsid lõpuks kinnitust ka SBTi ekspertide poolt, mis näitab, et CO2 heidete vähendamine Raben Grupis on kooskõlas teaduslike andmetega ning toetab reaalselt eesmärki peatada globaalne soojenemine, hoides temperatuuri tõusu alla 2⁰C.

SBTi on globaalne algatus, mille eesmärgiks on ühendada ettevõtteid, kes on seadnud ambitsioonikad süsinikheidete vähendamise eesmärgid, mis ühtivad värskeimate kliimauuringutega. Algatuse sihiks on julgustada ettevõtteid üle maailma vähendama süsinikuemissioone poole võrra aastaks 2030 ning saavutama null-emissioon aastaks 2050. SBTi on koostööprojekt, mis ühendab endas Süsiniku avalikustamise projekti (Carbon Disclosure Project – CDP), ÜRO globaalse kokkuleppe, Maailma ressursside instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF).

Keskmise temperatuuritõusu hoidmine maailmas alla 2⁰C on globaalne eesmärk, mis peaks aitama pidurdada kliima soojenemist. Võimetus tegeleda kliimaprobleemiga on üks suurimaid globaalseid riske ees ootaval kümnendil, märgib Maailma Majandusfoorumi globaalsete riskide raport. Arvestades praeguseid, 2020. aasta lõpuks globaalsetes kliimapoliitikates vastu võetud ambitsioone, on oodata, et globaalne keskmine temperatuur tõuseb tööstuseelse ajaga võrreldes 3°C võrra. See on märk tungivast vajadusest ja viimasest võimalusest ettevõtete esindajatele liituda võitlusega atmosfääri paiskuvate emissioonidega, et peatada kliima soojenemine.  

Liitumine ettevõtetega, kes on seadnud endale teadusel põhinevad emissioonide vähendamise eesmärgid, on esiteks suur au, kuid ennekõike suur pühendumine. Usun, et meil kõigil, kuid eriti ettevõtetel, lasub suur vastutus meie planeedi tuleviku osas. Seades eesmärke ja olles saanud neile kinnituse SBTi ekspertide poolt, liigume pidevalt keskkonnamõju vähendamise poole ning järgime suunda, mis seati paika  Pariisi kliimakokkuleppega, sõnas Raben Grupi tegevjuht Ewald Raben.

2022. aastal, pärast IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – valitsustevahelise kliimamuutuse paneeli) raporti ilmumist seadis Raben ettevõttele uued, veelgi ambitsioonikamad eesmärgid, mis hõlmavad emissioonide vähendamist väärtusahelas. Meie eesmärkide heaks kiitmine SBTi poolt kinnitas nende vastavust 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppele, mille sihiks on hoida keskmine temperatuuri tõus Maal alla 2⁰C.

Emissioonide taseme vähendamise kindlaksmääramine SBTi metoodika alusel on alles algus. Oma eesmärkide täielikuks saavutamiseks peame vajalikuks kaasata lisaks meie enda tarneahela partneritele ka teisi osapooli. Ilma koostöö ja jagatud väärtuste dialoogita ei ole globaalsete eesmärkide ja kokkulepete saavutamine võimalik,  - selgitas jätkusutlikkuse juht Ewelina Jabłonska-Gryżenia.

Raben Grupi lähiaja eesmärgiks on vähendada  skoop 1 ja skoop 2 emissioone aastaks 2030 38,7% võrra  (võrreldes nende skoopide tasemetega 2020. aastal). See puudutab nii Raben Grupi oma sõidukipargi emissioone kui ka heitmeid, mis on seotud ehitiste ja ladude infrastruktuuri haldamisega. Et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärk, on Raben Grupp pühendunud tavaliste veokite emissioonide vähendamisele aastaks 2026, mis moodustavad 77% skoop 3 emissioonidest. Emissioonide vähendamise eesmärgid on kooskõlas teadusliku informatsiooniga.  

Eesmärkide seadmine nõudis terviklikku lähenemist äritegevusele ja selle kliimamõjule. Selles protsessis toetas Raben Gruppi konsultatsiooniettevõte Deloitte.

SBTi-ga liituvad ettevõtted, kes on teadlikud tegutsemisvajadusest ja mõistavad, et emissioonide vähendamiseks tuleb kasutada terviklikku lähenemist, sealhulgas kogu tarneahelaga arvestamist. Ambitsioonikas teadusel põhinev emissioonide vähendamise strateegia nõuab mitmete sisemiste huvigruppide kaasamist ja sageli ka eesmärkide defineerimist, mida pole kerge tänapäeva tehnoloogiliste arengute juures saavutada, sõnas Tomasz Gasiński, Deloitte’i jätkusuutliku arengu tiimi juht, kliimamuutuste ja keskkonnariskide nõustaja.